0

ნიკო მუნჯისა

დაუდგენელი პირივნება; ( ვინმე მუნჯი ნიკო, ელ რიადელი ისტორიკოსების მოსაზრებით; მურვან ყრუს ალალი ძმა)
რომელსაც ჰქონდა გიგანტური,ცეცლოვანი პენისი.

რააა და! ნიკო მუნჯისააა
რას გაიკვირვე....