0

მევიდა თქვენი პრეზიდენტი?

ძირითადად ამ ფრაზით მიმართავენ პირს (ან პირთა ჯგუფს) რომელზეც ადრე არსებული პოლიტიკური და სოციალურ-ეკონომიკური ვითარების შეცვლამ დადებითად იმოქმედა და თუ ახლო წარსულში დაჩაგრული და დისკრიმინირებული იყო, ახლა შეუძლია გაილაღოს და ინავარდოს

"ეგია ნამუსი? რო აღარა ვართ მაქეთ არც მე, არც იგი, ესეიგი გეიგდეთ ქვეშ და მიდი? თუ რაია, ძველი წლები ხომ არ გაგახსენდა ფორმები და რამე... მევიდა შენი დრო თუ რა ხდება? მევიდა თქვენი პრეზიდენტი?..."