0

სვიდანია

სიტყვა რომელიც ნიშნავს პაემანს
სიტყვას ხშირად იყენებენ 40 წელს გადაცილებული ხალხი

ბიჭო დღეს სვიდანიაზე მივდივარ
კაი გოგოა?