0

ფუფლიკი

ადამიანი რომელიც დათქმულ დროს ვერ აბარებს თავანს

ბიჭო შეხედე ფუფლიკა მოდის
ეეეეეე ფუფლიკ