0

ჩამოყლევება

გამოყლევების გამძაფრებული ფორმა. ნიშნავს ადგილზე, სრაზუ გამოყლევებას.

-ეგ რაიყო ბიჭო როვნახე ჩამოვყლევდი ბოშყო