0

დრელი

სამუშაო იარაღი რომელიც გამოიყენება გვერდით მეზობლის მიერ აუცილებლად ღამის საათებში.

.