0

რაა მამული

ბოლოში ემატება ნებისმიერ წინადადებას, რაც მას მატებს ღირებულებას, ანუ გარკვეული ქმედების გარეშე არაფერი გამოვა, სხვანაირად არ შეიძლება.

- თუ ჭამის მერე ერთი ჯიგრულად არ გააბოლე, რაა მამული