0

გაქინძვა

ძმაკაცების საუბრის დროს გამოყენებული ფრიად სატრაბახო სიტყვა, რომელიც წინა ღამით გოგოსთან ჩადენილ გმირობას ასახავს.

-ჰა რაქენი შეჩემა გუშინ?
-რავი, მაგრად მივქინძე.