0

გაბაზრება

1. გოგოსთან ინტიმური ურთიერთობის გასაჯაროება, გოგოსთან შეთანხმების გარეშე
2. რაიმე ამბის საქვეყნოდ მოდება, ხმის გავრცელება
3. საიტის პოპულარიზაცია

საიტი დამიბლოკეს, არადა მაგარი გაბაზრებული მქონდა ტო