0

ყლებავშვი

ყლე ბავშვი

- გიო წამოიყვანე
- არ გინდა, მაგარი ყლებავშვია