0

დაზადნე??

ქართველი ბიჭის მიერ კამათისა და დავი-დარაბას დროს, ქედმაღლური ტონით ნათქვამი სიტყვა, მიჩუმებული შეყვარებულის უფრო გასაბრაზებლად.

- ჰა დაზადნე?? ხოდა ეგრე..