0

უბედურობა

იმერული სიტყვაა და ნიშნავს მოხერხებულ ადამიანს, რომელმაც ეს-ესაა დაძლია რაიმე ცხოვრებისეული გამოწვევა

კაი უბედურობაა მაგე