0

იმის დედას შევეცი

ეს წინადადება იხმარება რამე მოქმედებითი ამბის მოყოლის დროს როდესაც გვეზარება სიტუაციისადმი ეპითეტის მისადაგება

იმის დედას შევეცი მე და გიოს გუშინ 10 ლიტრა თუ არ დაგველია .. და ბევრი მსგსავსი წინადადება