0

ამომდე ყბა!

გამოიყენება სმენა დაქვეითებული ადამიანის დასამცირებლად.როცა რაღაცას უხსნი და ამ დროს ის გეკითხება "რა?"

-....ხოდა ბიჭო აესე იყო რა.
-რა?
-ამომდე ყბა! ამდენი ხანი ტყუილად მალაპარაკე ყვერო?