0

გიდგება ?

შუახნის ადამიანისგან დასმული შეკითხვა არასრულწლოვანისადმი,რომელიც განაპირობებს და მიუთითებს იმაზე,შეუძლია თუ არა შეკითხვის მიმღებს საკუთარი საგანძურის სრულფასოვნად გამოყენება

- გიდგება ხოლმე ?