0

რას ამყევი ლიფტივით?

მიანიშნებს იმაზე, თუ როგორი თავხედია საუბრის თანამონაწილე, რომელიც დიდად მოსმენის კულტურით არ გამოირჩევა, ეს შეკითხვა კი გამოიყენება სპეციალურად მოსმენის კულტურით დაუჯილდოებელი პიროვნების დასადუმებლად.

- რას ამყევი ლიფტივით? კიარ ვმღერი