0

დაფსხრიკული

პატარა ტანის ადამიანი, ძირითადად იყენებენ ბავშვებზე

ეზოში დაფსხრიკული ბოვშები დარბოდნენ