0

რო რამე იყოს გაატკაცუნებ?

ქალთან საუბარის დროს მოულოდნელად მისთვის სექსის შეთავაზება.ეს ფრაზა ძირითადად გამოიყენება ნაკლებად განვითარებულ საზოგადოებაში.

ისე რო რამე იყოს არ გაატკაცუნებდი?