0

რაც ქაია, ქაია

ბედნიერების გამომხატველი ეპითეტი, რომელსაც იყენებს საქართველოში მცხოვრები სომხური წარმომავლობის მქონე ადამიანი.

მოდი! მოდი ბიჭო! ეგრე შენი დედა ვატირე. რაც ქაია ქაია.