0

ხვაშხვაში

ცხელ სითხეში (მეტადრე ცხელ წყალში) ჩაძირვა (პროცესი თავისთავადვე) ან/და მისგან მიღებული სიამოვნების გადმოცემა.
ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ზოგადად სიამოვნების გადმოსაცემად.
გადატანითი მნიშვნელობით შესაძლებელია სიტყვისთვის ეროტიული მნიშვნელობის მინიჭებაც.

1 - წამო გოგირდებში ერთი ჩვენებურად გავხვაშხვაშდეთ.
2 - შევირბენ აბაზანაში უცბად გავხვაშხვაშდები და გამოვალ ეგრევე
3 - მოდი გიჟო გამახვაშხვაშე! (ეროტ.)