0

ყლეზე დაიკიდე

სიტუაციიდან გამოსვლის ყველაზე ოპტიმალური გადაწყვეტილება.

-ვაიმე ტელეფონი გამიტყდა
-კაი ყლეზე დაიკიდე ნივთია შეჩემა