0

განდონა ბავშვები

არასრულწლოვანთა კოლექტივი, რომლებიც მავნებლური ქცევებით და გარშემომყოფი გარემოს დაზიანებით არიან დაკავებულნი

ნაწყლ-განდონა ბავშვები