0

შობე რა

სიტყვა გამოიყენება უშუალოდ მაშინ როცა ძალიან გეჩქარება და ამით რამეს ან ვინმეს აიძულებ დროზე ადრე შეასრულოს შენი მოთხოვნა,ძირითადად გამოიყენება შუქნიშნის წითელ ფერზე საცობში როცა სადმე გეჩქარება და ამით აიძულებ გადაირთოს მწვანეზე

-შობე რა ეს დედა მ#$ლი გადაირთე დროზე