0

მიდი?!

"ტრაკში არავის გაერჭოს" ზრდილობიანი ფორმა. გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როდესაც ვინმეს შესაძლებლობებზე საფუძვლიანი ეჭვი არსებობს.

მიდი?!