0

ვისი ბიჭი ხარ?

გამოიყენება ძია კაცის მხრიდან პატარა ბიჭუნას მიმართულებით

ძია გენაცვალოს ვისი ბიჭი ხარ?