მაი იმას იმას უზამს და არ იქნება კაი - განმარტებები - ბიძერი