0

ჩაყრა

ზმნა რომელიც რაღაცის სადღაცას ჩაყრას ნიშნავს.
დღეს გამოიყენება მოსაწევის ბოთლით მოწევისას.
აღნიშნავს მოსაწევის კონკრეტულ რაოდენობას, გააჩნია ბოთლის ფოლგის სიღრმეს.

- გუშინდელიდან შემორჩა რამე?
- კი გძეტა 1 ჩაყრა გამოვა რა.
- რას მიყურებ მერე ჩაყარე შეჩემა...

0

ჩაყრა

ერთი შეხედვით სიტყვა "ჩაყრა" ზმნის შტაბეჭდილებას გვიქმნის , თუმცა მისი მნიშვნელობა სულ სხვა რამეში მდგომარეობს. სიტყვა ჩაყრა ეწოდება ბალახის იმ რაოდენობას, რომლის საზომიც ბოთლის და ფოლგის ურთიერთშეთანხმებასთან არის დაკავშირებული. ასევე არ უნდა დაგვავიწყდეს რომ იგი თვლადი ტერმინია და გამონაკლისთა სიაში გადის.

–გააქ რამე ?
– კიი 2 ჩაყრა მაქ მარა ზეგისთვის ვინახავ ხიდზე ემდის ვაპირებ და უნდა დავამატო.
–წადი შენი დედაც მოვტყან.

0

ჩაყრა

საზომი ერთეული, რომელიც გამოიყენება სხვადასხვა ნარკოტიკული სუბსტანციის რაოდენობის გასაზომად, თუმცა გრამისა და უნციისგან განსხვავებით მისი მნიშვნელობა საგრძნობლად მერყეობს და ხშირად დამოკიდებულია ჩამყრელის თითის ზომაზე.

1. სულ 1 ჩაყრა გვაქვს და ამდენ კაცს არ გაგვისწორდა, არ გაგიტყდეთ.

0

ჩაყრა

კანაფის საზომი ერთეული

- რამდენია?
- 3-4 ჩაყრა იქნება.