0

მემთხვიოს *ლეზე

როდესაც ვინმეს რამე კარგს თავაზობ, ხოლო ის უმადური უარის გისტუმრებს, მიუთითებ რომ მსგავსი შემოთავაზების გამო უნდა გაკოცოს სასქესო ორგანოზე.

- ბიჭო გამო ვჭამოთ, ვკისრულობ
- აუ მეზარება შეჩემა
- თუ არც, მემთხვიე *ლეზე