0

შიგ ხომ ჩუნეს?

"შიგ ხომ არა გაქვს"-ის მოსომხურო ვერსია რომელიც ქართულ დასაწყისსა და სომხურ დასასრულს აერთიანებს და აზრობრივად აბსოლუტურად იგივეა, გამოიყენება ხუმრობით ფორმაში ახლობლებში

შენ ბიჭო შიგ ხომ ჩუნეს მართლა?