0

დაკვერცხდეს

დაკვერცხდება, ეს დამცინავი ფრაზა გამოიყენება უბანში და ნიშნავს რომ რომელიღაც ბავშვი ბურთს აჯდება არავის თხოვნის და შეიძლება ბურთი დაუკვერცხდეს

რაიყო ბურთს აჯდები?ფრთხილად არ დაკვერცხდეს პატარა ბურთი არ გამოჩეკო