0

იჭიმები

სიტყვა იჭიმები,ხშირად გამოყენებულია დიდსა და შედარებით პატარას ლაპარაკის დროს,არის დამცინავი ფორმა როცა ერთ ადამინას არაფრის თავი არაქვს მაგრამ მაინც იჭიმება

რას მეჭიმები შე პატარა შნირო