0

ბარაბაშკა

ადამიანი რომელის თავიც ბარაბანივით ნაბრახუნებია, აქ მთავარი აქცენტი ამ შემთხვევაში არა თუ ობიექტის თავის ფორმაზე კეთდება, არამედ მის “მახვილ გონებაზე”

ვერ მიხვდი