0

აგახევ სახეს

ფრაზა აგახევ სახეს,ხშირად გამოყენებულია ჩხუბის დროს და ნიშნავს რო ვისაც ეუბნებიან მაგარი დანძრეული აქ და მაგრად გაიძუყნება

აგახევს სახეს შე გნიდა ბავშვო