0

შენი დედას შევეცილე ყველი-პურის ჭამაშიო.

ფრაზა რომელიც გამოიყენებოდა ადრესატის დასაბნევად. ამ ფრაზის წარმომთქმელი "შევეცისთან" აკეთებდა ორწამიან პაუზას. თუ პაუზა ოდნავ გაუგრძელდებოდა, ეს ხუმრობა მისთვის სავალალო შედეგით სრულდებოდა.

-შენი დედას შევეცი.......
-რა თქვი ბიჭო?
-...ლე ყველი-პურის ჭამაში.