0

პრაზნიკები

წელიწადის ის რამდენიმე გამორჩეული დღე, რომლებზეც საზოგადო ტრანსპორტის ქართველ მომხმარებელთა 80% ბანაობს.
შენიშვნა: წელიწადის სხვა დღეებში მათ ეს ქცევა არ ახასიათებთ.

- ფუ რა იყო მარტო პრაზნიკებზე ბანაობ?!