0

სარაჰაჰ

Sarahah - ანონიმური აპლიკაცია, რომლის საშუალებითაც ძირითადად სექსიუალურ სურვილებს გამოხატავენ.
ან მეგობარს "ეღადავებიან" ყლეურად.

სარაჰაჰ-ის ფეისბუქზე გაზიარება სათაურით: მოდით აბაა