0

ღადო

უბადლო იუმორის გრძნობით დაჯილდოვებული პიროვნება, რომელსაც ნებისმიერ დროს შეუძლია გაართოს ადამიანი ან ადამიანთა ჯგუფი.

აუ ჩემი რა მაცინა, იმენა ღადო ხარ რა.