0

სრივანი

"გადაცემა მძიმე კაცთან"-ს წამყვანის საფირმო შეკითხვა რომელსაც იგი იყენებს თავისი სტუმრის უხერხულ მდგომარეობაში ჩასაგდებათ.

სრივანი ვინეებთან გექნებოდათ?