0

ქურდობა ხო არ უნდა ამას

ამ ფრაზას გამოიყენებს გაბრაზებული მოთამაშე მას შემდეგ რაც რულატკა ბევრ შავს დასვამს.

ნახე ამის დედა შევე...ი კიდე შავი ჩააგო, ქურდობა ხო არ გინდა შენი დედის სისხლი მოვ..ან.