0

კურორტზე გაშვება

ადამიანის თავისუფლების აღკვეთა, დაპატიმრება, სტროგზე გაშვება.

-ბიჭო, ბნელო დაიჭირეს ტოო!
-ხო შეჩემა კურორტზე გაუშვეს ორი წლით.