0

ახლა გახდება ლონდონი!

ფრაზა, რომელიც აღმოხდებოდა გაბრაზებულ ფეხით მოსიარულეს, რომელსაც გზის გადაჭრა სურს, მაგრამ ვერ ახერხებს ჭარბი რაოდენობის მანქანების მოძრაობის გამო.
ეს ფრაზა გამოიყენებოდა საქართველოს პატარა ქალაქებსა თუ სოფლებში, სადაც როგორც წესი ბევრი ავტომობილი არ მოძრაობდა.

ნახე ამის დედა მოვტყა...ნ ახლა გახდა სამტრედია ლონდონი.