0

აჭარაზე მაინც არ გითამაშია!?

სიტუაცია, როდესაც ბანქოს თამაშის დროს, ორ პირს შორის წესების გაუგებრობის გამო, უთანხმოება მოხდება.

-რაიყო ბიჭო, აჭარაზე მაინც არ გითამაშია?!