0

გაჯმევინება

პროცესი, რომლის დროსაც ინდივიდის ადგილიდან ან საზოგადოებიდან მოშორება ხდება მისი ნების საწინააღმდეგოდ. ასეთ დროს, გაჯმევინებული, როგორც წესი, უსუსურია და ვერაფერს შეცვლის. ინტერნეტ სივრცეში, გაჯმევინება საკმაოდ ხშირი და გავრცელებული ფენომენია. გაჯმევინების შემდეგ, დიდი სურვილის არსებობის შემთხვევაში, გაჯმევინებული ხშირად ცდილობს, ახალი, ყალბი პროფილებით უკან შეკვეხებას.

— გუშინ ერთმა ყლემ ტვინი მომიტყნა მაგაზე.
— მერე, რა უთხარი?
— არაფერი; ტვინის ტყვნა რომ დამიწყო, ეგრევე გავაჯმევინე.