0

სატანიკოსი

ამ სიტყვით მიმართავენ ადამიანებს, რომლებიც როკ მუსიკას უსმენენ.

ფუ მაგიის გემოვნება, როკისტი სატანიკოსია.