0

ნძრეოსანი

ადამიანი რომელიც იმდენს ანძრევს, რომ სპორტის ახალი სახეობა ჩამოაყალიბა.

- რომ გაიზრდები რა უნდა გამოხვიდე დათუნა?
- ნძრეოსანი მამა.