0

პატრიარქი

ის, ვისი ნებაც უზენაესია.

— თქვენი აზრით, საქართველოს საგარეო პოლიტიკა როგორი უნდა იყოს?
— როგორც პატრიარქი გადაწყვეტს.