0

მეცხრე (ენერგო) ბლოკი

90იანებში დენის წასვლას მიაწერდნენ ხოლმე მეცხრე ბლოკის გადაწვას

-რა მოხდა შუქი ჩაქვრა? - პიზდეც რა მგონი ისევ მეცხრე ბლოკი გადაიწვა