0

მუსლიმი

ისლამის მიმდევარი. როგორც წესი, მუსლიმებს სურთ შარიათის დანერგვა ყველგან, სადაც შესაძლებელია — თუ საჭიროა, ძალის გამოყენებითაც კი, რაც Pew Research Center-ის კვლევიდან ირკვევა. მუსლიმურ ქვეყნებში, სადაც შარიათი დანერგილია, დაჩაგრულნი და შევიწროებულნი არიან ქალები, არაადამიანური სისასტიკით უსწორდებიან ჰომოსექსუალებს, ათეისტებს, ზოგიერთი რელიგიის მიმდევრებს და სხვა უმცირესობებს. ისლამთან, ასევე, ასოცირდება რიგი ტერორისტული დაჯგუფებები, როგორიც არის „ალ-ქაიდა“ და „ისლამური სახელმწიფო“. უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მუსლიმების უმრავლესობა დემოკრატიულ და ლიბერალურ ფასეულობებს უპირისპირდება და მხარს უჭერს ავტორიტარიზმსა და შარიათს, მათ შორის, მის დასავლეთის ქვეყნებში გავრცელებას, ისინი, როგორც წესი, ტერორისტულ დაჯგუფებებს მეტწილად უარყოფითად აფასებენ.

ქრისტიანების მსგავსად, მუსლიმების აბსოლუტური უმრავლესობა მუსლიმი მხოლოდ იმიტომ არის, რომ მათ ბავშვობიდან ასე ასწავლეს და დაარიგეს.

პარიზის აეროპორტში მუსლიმმა ტერორისტმა თავის აფეთქება ცადა.