0

ტიტანიკზეც კი იყვნენ ჯანმრთელები

მოსაზრება ბედისწერის შესახებ, რომელიც იმედების გემბანზე დიდ კაკაშკას აკეთებს

ეე ძმაო !!!
შენ ბედი მითხარი თირეეე....
ეგრე ტიტანიკზეც კი იყვნენ ჯანმრთელნი
კაი კაი გაჩე.