0

ფორა

უბანში ფეხბურთის ან აზარტული თამაშების დროს უფსოსები სთავაზობდნენ ახალგაზრდებს სტიმულის გასაზრდელად

3ს მოგცემ ფორას და ისე მოგიგებ